မွာလိုတာမ်ားရွိလွ်င္မွာထားနိုင္ပါသည္

Tuesday, May 21, 2013

KARATEDO ( ကရာေတးဒို )                   
Karate  basics  consists  in  3  forms

                  (as laid down by gichin funakoshi )


1 - Kihon.. - Training in fundermentals   
               
2 - Kata ....  Training in formal exercises

3 - Kumite - Sparring

Dangon karate clubMasters of shotokan


 


                                                                       

              What is karate?

ိိ
 ကရာေတး(Karate)ဆိုသည္မွာကိုယ္ခံပညာရပ္ျဖစ္ယူခယူး(Ryukyu)ကၽြန္းစုေဒသယခုအိုကီနာ၀ါ(Okinawa)တြင္ဖြံျဖိဳးတိုးတက္လာကာ တိုက္ခိုက္ေရးအားကစား(Combatsport)အျဖစ္လည္းလူသိမ်ားသည္၊အထူးသျဖင့္­­­­
ကရာေတးပညာရပ္၏ထက္ျမက္စူးရွမႈအသံုး၀င္ထိေရာက္မႈတို႔အေျကာင္းထည္႔သြင္းရိုက္ကူးထားေသာရုပ္၇ွင္ကား(Movies)မ်ားေျကာင္႔လည္းကရာေတးသည္ကမၻာတြင္ပိုမိုလူသိမ်ားလာသည္။ ကမ ၻာေက်ာ္ ကရာေတးရုပ္ရွင္
အက္ရွင္မင္းသားမ်ားမွာခ်က္ (စ္) ေနာရစ္၊ ဗန္ဒိန္း၊ ေဒါ႔လန္ဂရင္း၊ ဂ်က္စပိမင္း စသည္တို႔ျဖစ္ျကသည္။လည္းေကာင္း
တို႔အနက္မွ ဗန္ဒိန္းသည္ (Ryukyu) သည္ (Blood Sport ) ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားျဖင့္နာမည္ျကီးသည္။
  ကရာေတးပညာရပ္သည္ ယူခယူး ( Ryukyu ) ကၽြန္းစုေဒသတြင္ အစျပဳခဲ႔သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ကမ္ပို (Kampo)
ကိုယိခံပညာရပ္မွ တဆင္႔ဆင္းသက္လာျခင္းဟုလည္း ယူဆျကသည္။ ကရာေတး၏ မူလရင္းျမစ္တြင္ ကိုယ္ခႏၶာ
အစိတ္အပိုင္းအားလုံးနီးပါးကို အသံုးျပဳဳတိုက္ခိုက္ ရန္ေဖၚညြန္းထားသည္၊ လက္သီး၊ ဒးူ၊ တံေတာင္၊ ေျခေထာက္ တို႕
ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ကိုင္ေပါက္ျခင္းတို႔လည္းရွိသည္။
   ၁၉၂၂ ခုႏွစ္တြင္ကရာေတးသရုပ္ျပပြဲ ( Demostration ) တစ္ခုအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ိဳျမိဳ႔တြင္ပထမအျကီမ္အျဖစ္
ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္၊ ၁၉၂၄ တြင္ ( Keio ) တကၠသိုလ္၌ ပထမဆံုး ကရာေတးကလပ္ကို ဖြင္႔လွစ္သည္ ၊ ၁၉၃၂သို႔ေရာက္
ေသာအခါ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ နာမည္ျကီးတကၠသိုလ္မ်ား အားလံုးတြင္ ကရာေတးကလပ္မ်ား ( karate Club ) မ်ားဖြင္႔လွစ္
ျပီးျဖစ္ေနသည္။ ၁၉၆၀ႏွင္႔ ၁၉၇၀ ျပည္႔ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္းကရာေတးသည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္လူသိမ်ားေသာကိုယ္
ခံပညာရပ္တစ္ခု အျဖစ္ရပ္တည္လာႏိုင္သည္၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ကမာၻႏိုင္ငံအသီးသီး၌ ကရာေတးပညာရပ္ကို ေလ့
လာလိုက္စားသူ အေရအတြက္မွာ သန္း ( ၅၀ )ေက်ာ္ ရွိေနျပီ ျဖစ္ေျကာင္း၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဌာနမွ
အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ထားသည္၊
  ကရာေတးကိုယ္ခံပညာသည္ ကမ ၻာ႔အႏွံတြင္ ပ်ံႏွံ႔ေအာင္ျမင္မႈရေနသကဲသို႔ ရႈိတိုကန္စတိုင္(Sport Karate ) မွာ
လည္းအရွိန္အဟုန္ျဖင္႔ဖြံျဖိဳးတိုးတက္လွ်က္ရွိသည္ ကရာေတးအားကစားနည္းကို ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အဓိကဦး
ေဆာင္လႈပ္ရွားေနေသာအဖြဲ႕အစည္းမွာ ကမ ၻာ႔ကရာေတးအဖြဲ႔်ခ်ဳပ္ ( World Karate federation ) ျဖစ္သည္။အျခား
ကရာေတးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားစြာရွိေသးေသာ္လည္း အိုလံပစ္ေကာ္မတီ ( IOC )ႏွင့္တရား၀င္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေန
ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွာကမ ၻာ႔ကရာေတးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (WKF) ျဖစ္သည္။လက္ရွိကရာေတးျပ်ဳင္ပြဲသည္ အိုလံပစ္ျပိဳင္ပြဲတြင္မ
ပါ၀င္ေသးေသာ္လည္း ေဒသတြင္းျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ထည္႔သြင္းက်င္းပလွ်က္ရိွသည္၊ ကမ ၻာ႔တံခြန္စိုက္ကရာေတးျပိဳင္ပြဲမ်ား
ကိုလည္းပံုမွန္က်င္းပလွ်က္ရွိသည္။

Add caption
 

No comments: